شرکت کنتورسازی ایران
{dialog}
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerبرگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کنتورسازی ایران (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 92/12/30
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کنتورسازی ایران (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 92/12/30
  

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کنتورسازی ایران (سهامی عام) بر ای سال مالی منتهی به 30/12/91 در تاریخ 30/4/92 راس ساعت 8 صبح در محل سالن اجتماعات هتل آکادمیک المپیک با حضور 68/89 درصد سهامداران بشرح ذیل تشکیل گردید :


ابتدا با رای گیری مجمع آقای دکتر سید احمد علی عاملی بعنوان رئیس جلسه و سرکار خانم ویدا بیگدلی و آقای محمد تعلق بعنوان ناظر و آقای سید علی عاملی بعنوان دبیر جلسه تعیین گردیدند سپس مدیر محترم عامل شرکت آقای سید علی عاملی گزارش فعالیتهای هیئت مدیره را قرائت نمودند و بعد از آن گزارش حسابرس و بازرس محترم توسط جناب آقای سید کمال موسوی  حسابرس و بازرس محترم قرائت گردید در پایان بیانات ایشان در موارد ذیل توسط مجمع تصمیمات زیر اتخاذ گردید :

1.      صورتهای مالی سال 1391 مورد تصویب قرار گرفت

2.      با توجه به سرمایه 200 میلیارد ریالی به ازای هر سهم 450 ریال سود نقدی توزیع گردید

3.     اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردیدند

 

الف- جناب آقای دکتر سید احمد علی عاملی
ب- جناب آقای مهندس سید علی عاملی
ج- شرکت سرمایه گذاری و بازرگانی معین رنان (سهامی خاص)
د- شرکت بازرگانی مبین رنان (سهامی خاص)
ه- شرکت کنتور سازان قزوین مدار (سهامی خاص)
 

4.     موسسه حسابرسی نماگر حساب به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه هوشیار بهمند بعنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای سال مالی 1392 تعیین گردیدند

5.    روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار تعیین گردید.

 يكشنبه 30 تير 1392
11:50:42