شرکت کنتورسازی ایران
{dialog}
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerانتشار مقاله ریزشبکه ها - تلفیق سامانه هوشمند اندازه گیری توسط آقای مهندس آرین مدیر شبکه های هوشمند در ماهنامه صنعت هوشمند
انتشار مقاله ریزشبکه ها - تلفیق سامانه هوشمند اندازه گیری توسط آقای مهندس آرین مدیر شبکه های هوشمند در ماهنامه صنعت هوشمند
  
 
 

وجود شبکه های گسترده انتقال انرژی الکتریکی از نقاط دوردست به مراکز مصرف یکی از شاخصه های شبکه های برق کنونی جهان است.

این چیدمان شبکه مشکلات ومصائب فراوانی مانند تلفات انرژی الکتریکی در مسیرهای طولانی وهمچنین تهدید پایداری شبکه را سبب می شود. از طرفی وجود شبکه های توزیع که تنها از طریق این شبکه های انتقال تغذیه میشوند همواره این شبکه ها را در معرض خاموشی وناپایداری قرار می دهد.

یکی از راهکارهای پیش رو برای غلبه بر این مشکلات، استفاده از منابع انرژی پراکنده (DER) می باشد. راه بهینه ی استفاده از این منابع ایجاد ریزشبکه است. درهنگام اختلال وآشوب در شبکه، ریزشبکه از شبکه ی توزیع جداشده وجزیره حاصل از اختشاش موجود در شبکه ی برق ایزوله می گردد. این توانایی در ایجاد جزیره هایی مجزا که تولید ومصرف را در خود دارند باعث افرایش قابلیت اظمینان نسبت به شبکه های متداول می شود واز طرفی باعث ارایه ی خدمات بهتر، ارتقاء کیفیت توان و امنیت بالا به مشترکین می گردد.


يكشنبه 13 مرداد 1392
12:51:04