شرکت کنتورسازی ایران
{dialog}
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerانتخاب مدیر عامل محترم شرکت کنتورسازی ایران (سهامی عام) آقای مهندس عاملی بعنوان کارآفرین برتر و کارآمد و دریافت لوح سپاس از وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت
انتخاب مدیر عامل محترم شرکت کنتورسازی ایران (سهامی عام) آقای مهندس عاملی بعنوان کارآفرین برتر و کارآمد و دریافت لوح سپاس از وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت
  
 شنبه 17 اسفند 1392
07:40:01