شرکت کنتورسازی ایران
{dialog}
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerگامی بلند در راستای توسعه صادرات به کشور سوریه
گامی بلند در راستای توسعه صادرات به کشور سوریه
  

پیرو یادداشت تفاهم امضا شده با وزارت برق کشور سوریه و با توجه به اقدامات موثر جهت حضور قوی در بازار کنتورهای الکترونیکی و سیستم های هوشمند مورد نیاز  آن کشور، تعداد 14 تن از نمایندگان ارشد فنی وزارت برق سوریه به مدت یک هفته در کارخانه شرکت کنتورسازی ایران(سهامی عام)  حضور یافته و در این مدت علاوه بر بازدید از توانمندیها و ظرفیت های تولید، در دوره های آموزشی آشنایی با کنتور ، نحوه تولید و روش های تنظیم و قرائت  آنها شرکت کردند.

همچنین رویکردهای نوین در بهره گیری از سیستم های اندازه گیری هوشمند همراه با جزئیات به آنان ارائه شد و بطور عملی نیز بهره برداری از سیستم ها و پایلوت های اجرا شده به آنها عرضه گردید  . 

در پایان این دوره ، گروه اعزامی ضمن ابراز خرسندی ، نتیجه بازدید و ارائه مطالب را عالی ارزیابی کردند .


شنبه 24 خرداد 1393
09:52:12