شرکت کنتورسازی ایران
{dialog}
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerگامی بزرگ در راستای ورود به جهانی شدن و توسعه صادرات
گامی بزرگ در راستای ورود به جهانی شدن و توسعه صادرات
  

شرکت کنتورسازی ایران(سهامی عام) موفق به اخد تاییدیه بین المللی DLMS  از کشور سوئیس برای کنتورهای تکفاز ، سه فاز اتصال مستقیم و سه فاز اتصال از طریق ترانس گردید .


براین اساس ، فضای فنی جهت قابلیت بکارگیری  کنتور و سیستم های ارائه شده این شرکت در تعامل با سایر تولید کنندگان بین المللی فراهم آمده است .

جهت تحقق این امر در بخش های طرح ریزی ساختاری و تبادل داده های انرژی از استاندارد های ارتباطی و تعاریف فراگیر در دنیا بهره گرفته شده و کاربردهایی همانند قرائت از راه دور، کنترل از راه دور و ارائه خدمات با ارزش در حوزه های  اندازه گیری سایرمنابع انرژی مانند برق ، گاز و آب نیز پشتیبانی می شود .

 

 

 شنبه 24 خرداد 1393
09:59:50