شرکت کنتورسازی ایران
{dialog}
جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerکسب گواهینامه رتبه زرین از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران
کسب گواهینامه رتبه زرین از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران
  
شرکت کنتورسازی ایران (سهامی عام)  در طرح ملی رتبه بندی کارت های بازرگانی موفق به کسب گواهینامه رتبه زرین  از سوی اتاق بازرگانی ایران شد.
طرح ملی رتبه بندی کارت های بازرگانی با هدف ارزیابی واحدهای صنعتی از طریق به کارگیری روش های علمی و عملی و به منظور تسهیل در ایجاد روابط تجاری داخلی و بین المللی و امکان اعطای امتیازات ویژه به دارندگان کارت های بازرگانی تعریف شده و در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تدوین گردیده است.
از جمله معیارها و شاخص های رتبه بندی کارت های بازرگانی سودآوری، ارزش صادرات، توانمندی مدیران، برنامه های آینده، سابقه اعتباری، فروش و ارزش افزوده می باشد و رتبه زرین به واحدهایی تعلق می گیرد که بر اساس این معیارهای ارزیابی به امتیاز ۱۰۰-۸۰ دست یافته باشند.
رتبه بندی کارت های بازرگانی می تواند منافع ملی را به نحو مطلوب تری حفظ و فرآیند صادرات و واردات را در کشور تسهیل نماید.
 


پنجشنبه 23 مرداد 1393
03:52:28