شرکت کنتورسازی ایران
{dialog}
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player"دولت تدبیر و امید، اصفهان و توسعه گردشگری" مقاله ای به قلم دکتر سید احمد علی عاملی در روزنامه دنیای اقتصاد
"دولت تدبیر و امید، اصفهان و توسعه گردشگری" مقاله ای به قلم دکتر سید احمد علی عاملی در روزنامه دنیای اقتصاد
  

 

اصفهان در سابقه تاریخی خود فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است، این شهر گاه به پایتختی میهن پهناورمان برگزیده شده و گاه زخم شمشیر دشمنان را بر جان خود لمس نموده است. اما آنچه بی تردید اصفهان را متمایز از بسیاری دیگر از پاره های ارزشمند تن این سرزمین نموده است صبوری و راست قامتی مردمان این سامان است که در کشاکش این تاریخ پر تلاطم این خطه را به نیمه ای جاوید از جهان مبدل نموده اند. ما آموخته ایم که چگونه از گردنه های دشوار این مسیر پر آشوب بگذریم و اینک نیز خواهیم توانست به یاری اندیشه های پاکی که سر پنجه تدبیر را گشوده و نور امید را در دست گرفته اند دیگر بار بر مشکلات پیش رویمان فائق آئیم. توسعه استان پهناور اصفهان با آینده این میهن پر افتخار گره خورده است و اینک شایسته است تا حلقه های مفقوده ای که مسیر پیشرفت و رسیدن به قله های افتخار را هموار می سازند جستجو کنیم.


جستارهای انجام شده از سوی بسیاری گروه های پ‍‍ژوهشی و نیز رای صائب خبرگان استان دلالت بر آن دارد که آینده استان در گرو چرخشی خردمندانه در راستای اولویت های سرمایه گذاری آتی ما است. مشکلات گفته و ناگفته حاصل از روند صنعتی شدن استان که به هنگامه خود ارزشمند تلقی شده و می شود، در پاره ای موارد اصول پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را زیر پا گذارده است و اینک استان نیازمند توجهی جدی در برنامه ریزی آتی خود است.

داشته های کشور و در قلب آن این استان دلالت بر آن دارند که کسب و کارهای مدرن جهان امروز با درجه بالاتری از پایداری، تعامل اجتماعی و فرهنگی، ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی و درآمد زایی همچون گردشگری می توانند در این مسیر راهگشا تلقی شوند. این منابع و از قضا محدودیت های استان هستند که چنین نسخه ای را پیش روی صاحبان خرد و اندیشه پیچیده اند، زیرا که باید توجه داشت ضرورت پیمایش چنین مسیری از جهات گوناگون می باید طرف توجه خاص دولتمردان قرار گیرد، چرا که توسعه گردشگری به عنوان موتور محرک اقتصاد و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی تنها در گرو قصدی منطقه ای و همتی محلی نیست بلکه یک عزم ملی و جدیتی تمام عیار از سوی نهاد دولت را می طلبد.

دولت باید به واقع و با درک اهمیت اتخاذ تصمیمات تاثیر گذار در رده های بالای سیاسی در تسهیل این امر به استان و به واقع تمامی کشور یاری رساند.

- اولویت بخشی به فعالیت های علمی به منظور شناخت هر چه دقیقتر آثار و تبعات مثبت و منفی توسعه گردشگری در کشور و استان یک ضرورت انکار ناپذیر است. ایجاد پایگاهی از داده ها در خصوص گردشگری، در این مسیر معنا می یابد.

- تقدم بخشی به توسعه سرمایه گذاری های زیر بنایی به منظور ایجاد بسترهای سخت افزاری توسعه گردشگری نه فقط امکان توسعه این صنعت را فراهم می آورد بلکه با استفاده از منافع مستقیم و غیر مستقیم آن به سبب بهره برداری مشترک مردم محلی و گردشگران کیفیت زتدگی مردم محلی را نیز ارتقا می بخشد.

- توسعه گردشگری بین المللی با تاکید بر گردشگری ورودی پروژه نامیمون ایران هراسی را به عقب رانده و توجه به گردشگران به عنوان سفرای فرهنگی ایران می تواند به توسعه مناسبات ملی و بین المللی کشور و باز شدن فضای نامطلوب ساخته شده توسط رسانه های جمعی بیگانه منجر گردد. از این رو دولت باید بکوشد زمینه حضور گردشگران بین المللی در کشور را مساعد تر نماید و در این مسیر تسهیل شرایط ورود به کشور برای گردشگرانی که نوعا گردشگر فرهنگی تاریخی بوده و تعداد آن ها در سراسر جهان به حدود 400 میلیون نفر بالغ می گردد، اقدامی ارزشمند تلقی می گردد.

- حمایت مالی و فکری از توسعه کسب و کارهای کوچک و خرد با توجه به ذات صنعت گردشگری باید در اولویت های دولت قرار گیرد. دسترسی به تسهیلات با نرخ های ترجیحی حداقل در کوتاه و میان مدت در این خصوص ضروری است.

- تسهیل قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری که می تواند با تاکید و اولویت دهی به سرمایه گذاری های جنوب- جنوب نیز باشد، باید طرف توجه دولت قرار گیرد. همکاری با کشورهای مسلمان اولویتی ارزشمند در این طریق است.

- سازمان های محلی خاصه شهرداری ها باید در خصوص منافع حاصل از توسعه گردشگری توجیه گردند و توسعه آموزش در این خصوص و تاکید بر تسهیل مقررات و قوانین در این زمینه باید از سوی دولت ترویج گردد. الگوهای موفق در این راستا و شورا ها و شهرداری های پیشتاز در این مسیر باید مورد توجه و تشویق قرار گیرند تا سرمشق سایر مناطق کشور گردند.

- توجه به سازمان های مردم نهاد علاقمند به فعالیت در حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدبیری شایسته در راستای واگذاری کار مردم به ایشان است.

- دولت می تواند و باید از توانمندی های خود در اقناع و آماده ساختن گروه های صاحب نفوذی که ممکن است در شناخت دقیق آثار گردشگری از مسیر انصاف خارج شده و با آن مخالفت می ورزند بهره جوید. 

- توسعه سفرهای داخلی که امروز کما بیش در سبد مصرفی خانوارها جای گرفته است باید به طریقی شایسته مدیریت گردد. باز توزیع تعطیلات، عدم ورود تصدی گری دولت به حیطه های فعالیت بخش خصوصی و حمایت از توسعه این بخش به جدیت باید مد نظر دولت قرار گیرد.

- زنده رود این قلب تپنده بخش مرکزی کشور، جریان حیات را به رگ های زندگی استان اصفهان و استان های همجوار تزریق می کند و توسعه گردشگری استان و شهر اصفهان نیز جز با استمرار جریان آب در آن ناممکن می نماید. گردشگران داخلی و نیز بین اللملی که در سال های اخیر و در مواقع خشکی این شاهرگ حیاتی زندگی ما از شهر اصفهان بازدید کرده اند با شگفتی و تاثر از این موضوع یاد نموده اند. بی تردید توسعه پایدار استان اصفهان و بخش مرکزی کشور در گرو استمرار جریان زاینده رود در بستر خویش است. این موضوع نه درخواستی منطقه ای، که مساله ای در ابعاد ملی است و مردم و مقامات استان در حل آن دست یاری دولت را می طلبند.

تمامی آنچه ذکر گردید منافعی بلند مدت در ابعاد گوناگون را برای نهاد دولت محقق خواهد ساخت که کاستن از شکاف طبقاتی، توزیع فرصت های پیشرفت، کسب درآمد ارزی، اشتغالزایی، بهبود چهره جهانی کشور، توسعه منطقه ای و ارتقای ظرفیت های تحمل اجتماعی و انسجام بیش از پیش ملی بخشی از نمودهای آن هستند و این همه البته در گرو توسعه پایدار، مسئولانه و مدیریت شده گردشگری است.

ما علاقمندیم با توجه به اقبال جهانی که در بازدید از ایران و قلب تپنده تاریخ و فرهنگ این سرزمین یعنی نصف جهان نهفته است این استان را به عنوان نمونه ای موفق و پیشتاز در عرصه گردشگری کشور و منطقه مبدل نماییم و در این راه شهروندان، نهادهای محلی، فعالین اقتصادی و مدیران استان هم قسم هستند و انتظار آن دارند که دولت تدبیر و امید در این مسیر یاری مان دهد.

دکتر سیداحمدعلی عاملی
رئیس مرکز پژوهشهای راهبردی و مطالعات کاربردی
و عضو شورای اسلامی شهر اصفهان
 

پنجشنبه 16 بهمن 1393
18:58:38