این لامپ با تولید ۲۱۰۰لومن نور یک لامپ قوی و پر نور طبقه بندی می شود. استفاده از این لامپ برای روشن کردن اتاق‌های دارای یک سرپیچ آویزان در مرکز سقف و یا سالن‌های بزرگ دارای چندین سرپیچ بسیار مناسب و به صرفه می باشد. تولید حرارت بسیار کم و بکارگیری المان‌های الکترونیکی با قابلیت تحمل دمای بالا در طراحی این لامپ امکان استفاده‌ی موفقیت آمیز آن در سالن های اجتماعات بزرگ که در آن واحد از تعداد زیادی لامپ استفاده شده و طراحی روشنایی آنها بصورتی است که چراغها داخل یا چسبیده به سقف نصب شده اند را فراهم کرده است.